ANUNT PUBLIC

SC MAX SRL, titular al proiectului “CONSTRUIRE PENSIUNE TURISTICA S+P+2E, DOUA FOISOARE SI IMPREJMUIRE TEREN”, In Mun.Mangalia,statiunea Jupiter,zona restaurant Tineretului,lotul 5/5, str.Salcamului,nr.3, jud.Constanta, anunta publicul interest asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agentia pentru Protectia Mediului Constanta: nu este necesara efectuarea evaluarii impactului asupra mediului.
In cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului.
1.Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Constanta,str.Unirii,nr.23,Constanta,judetul Constanta,zilnic, intre orele 9-13,precum si la urmatoarea adresa de internet:http://apmct.anpm.ro.
Publicul interest poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 5 zile de la data publicarii prezentului anunt.