MAX S.R.L., cu sediul in orasul Murfatlar, str. Minerului nr. 2D, judetul Constanta, titular al proiectului: CONSTRUIRE SPATIU COMERCIALIZARE MATERIALE DE CONSTRUCTII, CORP ADMINISTRATIV SI IMPREJMUIRE TEREN, amplasat in judetul Constanta, comuna Mihail Kogalniceanu, intravilan, zona fost C.A.P., anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare, in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, de catre Agentia pentru Protectia Mediului Constanta: NU ESTE NECESARA EFECTUAREA EVALUARII IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI.

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Constanta, str. Unirii, nr. 23, Constanta, judetul Constanta, zilnic intre orele 9-13, precum si la urmatoarea adresa de internet: www.apmct.anpm.ro.

Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 5 zile de la data publicarii prezentului anunt.